Projektid

Projektides osalemine 2023 aastal

 

Koeru Lasteaed Päikeseratas digitaalse õppevara kaasajastamine (soetatud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel)

   Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

   Taotluse on rahuldanud Riigi Tugiteenuste Keskus

   Uusi IT õppevahendeid hakatakse kasutama õppetöös lõimituna teiste ainetega.

   Kuna hetkel on põrandarobotitest enamus sajandi alguses välja tulnud Bee-Botid, siis õpetajate soovil valisime uuteks vahenditeks:

 

 

 • Tale-Bot on eestikeelne, sisaldab endas tuttavlikku Bee-Botist kuid samas on rohkemate võimalustega (programmeerimiskäskude arv, heli salvestamine, kordused jne). Olemas on ka loovülesandeid, kus õpetajal/lapsel on võimalus vabaks teekonnaks interaktiivväljakute või –kleebistega.
 • Qobo tigu koos matemaatika laiendusega, et tegevust saaks teha suurema osa lastega alagruppides. Qobo tigu koos matemaatika laiendusega võimaldab koolieelikute rühmas moodustada võrdlus-, liitmis-lahutamistehteid, mis toetab jällegi tavapärast õppetegevust. Qobo annab võimaluse minna lastega järgmisele tasemele, kuna võimaldab ka arvutis programmeerimise võimalust.
 • Robobloq rong, millega tegutsemisel areneb lapsel koostöö, loogiline mõtlemine ja silma-käe koostöö, sest seda kõike annab juba vaid raudtee ehitus. Rongi programmeerimiseks on 19 värvikleebist, millest igal oma ülesanne. Lisaks saab õpetaja koos lastega isikupärastada oma rongi, ehitades LEGO klotsidest sobiv täiendus.
 • Lego Education DUPLO. Coding Express - sisaldab endas nii koostöö oskuse arendamist, kujutlusvõime kui eneseväljenduse arendamist. Oluline on ka varajane programmeerimise oskus (jadad, tsüklid ja tingimuslaused), kus saab kasutada juba lasteaias olemasolevaid tahvleid.

Projekti eesmärk:

 1. Laste digipädevuse alusoskuste kujundamine.
 2. Laps oskab nimetada digi- ja robootikavahendeid.
 3. Laps kasutab oskuslikult digivahendeid koos õpetajaga (Bee-Bot, Tale-Bot pro, Qobo, Robobloq).
 4. Robootika on lõimitud teiste õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega.

Projekti tulemused:

 1. Iga 4-7aastane laps on saanud õppetegevuse käigus kasutada vähemalt kahte robootilist vahendit ja mõistab nende tööpõhimõtet.
 2. Laps julgeb kasutada robootikavahendeid ja jagab oma teadmisi kaaslastega.
 3. Iga 2-4aastane laps on saanud õppetegevuse käigus kasutada vähemalt üht robootilist vahendit.

 

Pria kaasnevate haridusmeetmete toetus

Jäätise valmistamise töötuba Imavere Piimandusmuuseumis

Imavere Piimandusmuuseum lasteaias külas 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodne koduleht