Lapsevanemale

MÄNGIME JA ÕPIME NUTIKALT!

Koeru Lasteaed Päikeseratas sai selle aasta alguses kätte suure hulga digiõppevahendeid, mille soetamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi toel. Toetust sai taotleda läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse programmi „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid“. Projekti kogusummaks kujunes 3180,55, millest toetuse summa oli 2700 eurot.

Projekti üldeesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuste arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.

Varasemalt on Koeru lasteaias kahe maja peale kokku kasutada olnud järgmised vahendid: 7 Bee-Bot robotit, 3 Qobo tigu koos matemaatika laiendusega ning tahvelarvutid. Digivahendite kasutamine ei ole meie jaoks eesmärk omaette, vaid seda tehakse mõttega muuta õppetöö lastele huvitavamaks ja mitmekesisemaks.

Õppetegevuste raames läbiviidud konspektid koondatakse ühtseks dokumendiks, mis võimaldab kolleegidega häid ideid ja tegevusi jagada. Lisaks sellele on plaanis kutsuda rühmadesse ka vanemad, et nemadki saaksid aimu, millised vahvad ja mitmekülgsed digivahendid meil kasutada on.

Tänu ESF projektile on Koeru Lasteaed Päikeseratas saanud täiendust järgmiste vahenditega:

8 x Tale-Bot Pro

3 x Qobo robotigu (koos matemaatika laiendusega)

5 x Robobloq rong

3 x LEGO Education Coding Express

 

ERIPEDAGOOG

Eripedagoogi põhiline ülesanne lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine) uurimine ja arendamine.

Lasteaias võib eripedagoogi tugiteenus seisneda individuaalses, paaris-ja/või väikerühma tegevustes.

Sisuks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel erinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes.

Eripedagoogil on ettevalmistus, kuidas õpetada last samm-sammult, otsida  sobivaid lahendusi.

Iga lapse areng on individuaalne. Mõnikord jääb lapse areng mõnes valdkonnas eakaaslastest maha. Oluline on varakult märgata lapse arengulisi erinevusi.

Kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tuleb appi eripedagoog, kes aitab oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis.

Põhiline töö käib läbi õppemängude. See on kõige eakohasem viis oskusi omandada.

Väga oluline on probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine. Sellepärast on vaja eripedagoogi, kes toetab lapsi juba lasteaias.

Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris), õpetajate ja tugispetsialistiga koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed.

Vajadusel vaatleb tugispetsialist last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda eripedagoogi arendustegevuses.

Eripedagoog Maarja Männi tööajad

Koeru majas  - esmaspäevast reedeni 09.00 - 16.00

Vao majas - esmaspäeviti 09.00 - 12.00

Konsultatsioonid vanematega kokkuleppel või ELIIS sõnumite kaudu (Maarja Mänd)

E-postiaadress: eripedagoog.koerulasteaed@gmail.com

 

 

Rajaleidja võrgustiku infotelefoni number on 735 0700. Infotelefonil saab broneerida, tühistada ja muuta nõustamisaega kõigis Rajaleidja keskustes ning küsida lisainfot. Infotelefon on avatud E–N 9–17, R 9–15. Lisainfot saab küsida ka e-posti teel: rajaleidja@harno.ee.

HUVIRINGID LASTEAIAS 2023/2024 õppeaastal 

Seppsi spordiring (vanuses 3-7 aastat). 

Esmaspäeviti Koeru õppehoones kell 15-15.30 ja 15.30 - 16.00

Esmaspäeviti Vao õppehoones kell 16.15 - 16.45

Treeningud toimuvad 1x nädalas. Õppetegevuse periood 1. september - 31. mai. Kuutasu 18 eurot.

Õppetasult on võimalik taodelda tulumaksuvabastust. Registreeruda on võimalik Seppsi kodulehel www.sepps.eu.

 

Kabe (vanuses 6-7 aastat)

Teisipäeviti ja neljapäeviti algusega kell 13.00.

Tegevuse kestus 45 minutit

 

Kolme Põrsakese teadusring (vanuses 5-8 aastat). Grupi suurus kuni 12 last.

Teisipäeviti algusega kell 15.

Tegevuse kestus 45 minutit. Kuu tasu 32 eurot.

Oma lapse saate registreerida siin: https://teadusring.kolmporsakest.ee

Siin saate tutvuda huviringi lepingutingimustega: https://kolmporsakest.ee/teadusring/

 

Võimlemistrenn (vanuses 4-7aastat, tütarlapsed). Grupi suurus kuni 15 last.

Kolmapäeviti algusega kell 15.45.

Tegevuse kestus 60 minutit. Kuu tasu 18 eurot.

 

Paide Linnameeskonna jalgpallitrenn (vanuses 5-7 aastat). Grupi suurus kuni 20 last.

Neljapäeviti Koeru õppehoones algusega kell 16.10

Neljapäeviti Vao õppehoones algusega kell 16.50

Tegevuse kestus 30 minutit.

Info treeningute kohta: Margus Luts, 56567076, margus.luts@paidelinnameeskond.ee

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    www kujundamine