Lapsevanemale

 

KOHA KASUTAMISE EEST TASUMINE LASTEAIA AJUTISE SULGEMISE PERIOODIL

 

§ 19. Koha kasutamise eest tasumine

 

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

(2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva .

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus " Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord". Vastu võetud 23.10.2018 nr 9 jõustumine 01.01.2019.

 

 

 

JÄRVAMAA RAJALEIDJA KESKUSE KONTAKTID 

Margit Miller, sotsiaalpedagoog:

margit.miller@rajaleidja.ee, 5885 3654

Silva Kärner, psühholoog:

silva.karner@rajaleidja.ee, 5885 3653

Karin Karolin, eripedagoog:

karin.karolin@rajaleidja.ee, 5885 3651

Külly Kaarjas, logopeed,

kully.kaarjas@rajaleidja.ee5885 3649

 

Nõustamistele eelregistreerimine palume teha e-posti aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või infotelefonil 5886 0705. 

 

LOGOPEEDI AJAD LASTEAIAS 

Koeru majas:

Teisipäev kell 8.30-12:00 ja kolmapäev kell 8.30-12:00.

Vao majas:

Neljapäev kell 9:00-13:00

 

HUVIRINGID LASTEAIAS

Robootika alustab oktoobrist

Esmaspäeviti kell 15.45 - 16.30

Juhendaja Lia Peets

Osalustasu: 10 eurot kuus

 

Pilliring alustab septembrist

Teisipäeviti ja neljapäeviti

Vanemad lapsed kell 10.45-11.15

Nooremad lapsed kell 11.15 - 11.45

Juhendaja Aino Linnas

Osalustasu: 5 eurot kuus

 

Lastejooga (alustab oktoobrist)

Teisipäeval/kolmapäeval (vaheldumisi)

Vanemad lapse 15.00-15.45

Nooremad lapsed 15.45-16.5

Juhendaja Eha Kruusalu

Osalustasu: 10 eurot kuus

Jooksva kuu eest tasumine hiljemalt 10.kuupäevaks õppejuhi Mariana Kellneri kätte

 

»
LASTEAIA KODUKORD 2019.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine