Lapsevanemale

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI:

  • õpetaja ametikohale     (1,0 tähtajaline leping)
  • õpetaja ametikohale     (koormus 1,0)

Edukal kandidaadil on:

  • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus;
  •  erialased teadmised;
  • tahe töötada lastega;
  • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
  • arvutikasutamise oskus.

Omaltpoolt pakume:

  • sõbralikku kollektiivi;
  • enesearendamise võimalusi;
  • ideede teostamise võimalusi.

Tööle asumise aeg: augustis 2021

Kandideerimiseks saada CV, avaldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 26. juuliks 2021.

elektrooniliselt Koeru.Lasteaed@jarva.ee või posti teel Paide tee 15a, 73001, Koeru, Järva vald.

Kontaktisik: Anu Kangur

Telefon: 385 4462, 5805 0166

Email: Koeru.Lasteaed@jarva.ee

 

Koeru lasteaed Päikeseratas pakub tööd kahele õpetaja abile Koeru majja.

Vajame kokka Vao majja. Tööle asumine 16. augustist.

Informatsiooni ametikoha kohta saab Koeru.Lasteaed@jarva.ee või telefoni numbril 58050166 Anu Kangur.

 

ERIPEDAGOOG

Eripedagoogi põhiline ülesanne lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine) uurimine ja arendamine.

Lasteaias võib eripedagoogi tugiteenus seisneda individuaalses, paaris-ja/või väikerühma tegevustes.

Sisuks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel erinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes.

Eripedagoogil on ettevalmistus, kuidas õpetada last samm-sammult, otsida  sobivaid lahendusi.

Iga lapse areng on individuaalne. Mõnikord jääb lapse areng mõnes valdkonnas eakaaslastest maha. Oluline on varakult märgata lapse arengulisi erinevusi.

Kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tuleb appi eripedagoog, kes aitab oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis.

Põhiline töö käib läbi õppemängude. See on kõige eakohasem viis oskusi omandada.

Väga oluline on probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine. Sellepärast on vaja eripedagoogi, kes toetab lapsi juba lasteaias.

Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris), õpetajate ja tugispetsialistiga koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed.

Vajadusel vaatleb tugispetsialist last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda eripedagoogi arendustegevuses.

Eripedagoog Elo Siska tööajad

Koeru majas  - teisipäeviti 08.00 - 17.00

Vao majas - kolmapäeviti 15.00 - 17.00

Konsultatsioonid vanematega kokkuleppel telefonil 5838 0082 või ELIIS sõnumite kaudu (Elo Siska)

 

Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: T 15.00–16.30, R 9.00–10.30

Irene Virkoja, sotsiaalpedagoog

 Irene.Virkoja@harno.ee58853713

Marie Runnel, psühholoog

Marie.Runnel@harno.ee58853653

Karin Karolin, eripedagoog

 Karin.Karolin@harno.ee 58853651

Külly Kaarjas, logopeed/eripedagoog

Kully.Kaarjas@harno.ee58853649

 

Rajaleidja võrgustiku infotelefoni number on 735 0700. Infotelefonil saab broneerida, tühistada ja muuta nõustamisaega kõigis Rajaleidja keskustes ning küsida lisainfot. Infotelefon on avatud E–N 9–17, R 9–15. Lisainfot saab küsida ka e-posti teel: rajaleidja@harno.ee.

HUVIRINGID LASTEAIAS 2020/2021 õppeaastal

Spordiring - esmaspäeviti

Koeru lasteaias kell 15.30 - 16.00

Vao lasteaias kell 16.15 - 16.45

Lastega toimetab Eraspordikool Sepps

Pilli- ja lauluring  - teisipäev ja neljapäev

Koeru lasteaias kell 10.30 - 11.05

Vao lasteaias teisipäeviti kell 15.30

Juhendaja Aino Linnas

Lastejooga

Teisipäev/kolmapäev (vastavalt õpetaja töögraafikule) Koeru majas kell 15.30

Juhendaja Eha Kruusalu

 

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine