Lapsevanemale

Head vanemad!

 

Alates 16.märtsist 2020 on Koeru lasteaias avatud valverühm Pääsusilmade rühmaruumis.

 

Sisenemine peauksest.

 

 

Helista palun Pääsusilma rühma telefonile lasteaia ukse tagant - number 385 4154

 

Vao majas on avatud Rukkilillede rühm. Helista palun lasteaia ukse tagant - number 385 5527

 

Järgmisel nädalal 30.03 - 03.04

 

võtame lapsed vastu õues (vanemad tuppa ei tule).

üleandmine toimub samamoodi (kui lapsed just ei viibi õues)

haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võta

 

Anna teada e-postiaadressile Koeru.Lasteaed@jarva.ee kes on esmaspäevast 30.03 lasteaeda tulemas!

 

 

Eelkõige kui vähegi võimalik püsige kodus!

 

Olgem terved ja hoitud!

 

Lasteaia juhtkond

 

Järva Vallavalitsuse meetmete rakendamise korralduse leiate Järva Vallavalitsuse korraldused lingi alt paremal pool kõige alumine rida.

 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad

kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse uus otsus. 

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt.

Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju!

 

Järva Vallavalitsusega saad kontakti: 5341 3625 või info@jarva.ee

Tervist puudutavate küsimuste korral helistage perearsti nõuandetelefonile 1220

 

 

 

 

TERVISEAMETI SOOVITUSED KOOLIDELE JA LASTEASUTUSTELE SEOSES COVID-19 HAIGUSE LEVIMUSEGA MAAILMAS

 

COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad

Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut.

Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda.

Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju koroonaviirusesse haigestunuid.

 

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.

Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.

 

Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele:

• Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon peab olema töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.

• Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul;

• Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;

• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;

• Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;

• Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada ühekordsete paberrätikuga.

 

JÄRVA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

Järva-Jaani 12. veebruar 2020 nr 102

Korraldus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 41 „Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 42 „Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 40 „Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 48 „Koigi Kooli põhimäärus“ § 10 lõike 10, Järva Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Peetri Kooli põhimäärus“ § 10 lõike 10, Järva Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 12 „Ambla-Aravete Kooli põhimäärus“ § 11 lõike 9, Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 49 „Albu Põhikooli põhimäärus“ § 10 lõike 10 alusel.

1. Sulgeda Järva valla lasteaiad suveperioodil kollektiivpuhkuseks järgmiselt:

1.1. Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill 20. juulist kuni 31. juulini 2020;

1.2. Koeru Lasteaia Päikeseratas lasteaiarühmad Koerus ja Vaol 1. juulist kuni 17. juulini 2020;

1.3. Imavere Lasteaed Mõmmi 20. juulist kuni 9. augustini 2020;

1.4. Koigi Kooli lasteaiarühmad 29. juunist kuni 19. juulini 2020;

1.5. Peetri Kooli lasteaiarühmad 6. juulist kuni 31. juulini 2020;

1.6. Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmad Aravetel 22. juulist kuni 16. augustini 2020;

1.7. Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmad Amblas 15. juunist kuni 17. juulini 2020;

1.8. Albu Põhikooli lasteaiarühmad Ahulas 20. juulist kuni 16. augustini 2020;

1.9. Albu Põhikooli lasteaiarühmad Albus 22. juunist kuni 19. juulini 2020.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

KOHA KASUTAMISE EEST TASUMINE LASTEAIA AJUTISE SULGEMISE PERIOODIL

 

§ 19. Koha kasutamise eest tasumine

 

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

(2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva .

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus " Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord". Vastu võetud 23.10.2018 nr 9 jõustumine 01.01.2019.

 

 

 

JÄRVAMAA RAJALEIDJA KESKUSE KONTAKTID 

Margit Miller, sotsiaalpedagoog:

margit.miller@rajaleidja.ee, 5885 3654

Silva Kärner, psühholoog:

silva.karner@rajaleidja.ee, 5885 3653

Karin Karolin, eripedagoog:

karin.karolin@rajaleidja.ee, 5885 3651

Külly Kaarjas, logopeed,

kully.kaarjas@rajaleidja.ee5885 3649

 

Nõustamistele eelregistreerimine palume teha e-posti aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või infotelefonil 5886 0705. 

 

LOGOPEEDI AJAD LASTEAIAS 

Koeru majas:

Teisipäev kell 8.30-12:00 ja kolmapäev kell 8.30-12:00.

Vao majas:

Neljapäev kell 9:00-13:00

 

HUVIRINGID LASTEAIAS

Robootika alustab oktoobrist

Esmaspäeviti kell 15.45 - 16.30

Juhendaja Lia Peets

Osalustasu: 10 eurot kuus

 

Pilliring alustab septembrist

Teisipäeviti ja neljapäeviti

Vanemad lapsed kell 10.45-11.15

Nooremad lapsed kell 11.15 - 11.45

Juhendaja Aino Linnas

Osalustasu: 5 eurot kuus

 

Lastejooga (alustab oktoobrist)

Teisipäeval/kolmapäeval (vaheldumisi)

Vanemad lapse 15.00-15.45

Nooremad lapsed 15.45-16.5

Juhendaja Eha Kruusalu

Osalustasu: 10 eurot kuus

Jooksva kuu eest tasumine hiljemalt 10.kuupäevaks õppejuhi Mariana Kellneri kätte

 

»
LASTEAIA KODUKORD 2019.pdf
»
Jarva valla lasteaedade sulgemine suveperi....pdf
»
Korraldus nr 163.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    www kujundamine