Artikkel - Õppiv lasteaed

 Õppiv lasteaed

 

Inimene õpib kogu elu, see ei tähenda ainult uute teadmiste ja oskuste omandamist surmatunnini välja. See tähendab ka, et õppimine algab sünnihetkest, õppimine on loomulik protsess.

Õpetajalt eeldatakse pidevat enesetäiendamist lähtuvalt üldistest ja tööalastest vajadustest. Kogu meie lasteaia personal on  täiendkoolitustest alati huvitatud.

Koostöös Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi ning Ülle Jäägeriga  valmis koolitusprojekt „Kasvame koos- sina oled eeskuju”, mis rahastati Leader programmist.

Projekti raames toimusid koolitused, mis olid mõeldud lastevanematele ja lasteaiaõpetajatele, et juhtida tähelepanu laste ja täiskasvanute vahelistele suhetele.

Avatud meelega inimene, eriti laps õpib kõigest ja kõigilt, mis ja kes ta ümber on. Koolituste eesmärgiks oli näidata, kui oluline on vanemate ja lastaiaõpetajate positiivne eeskuju, et lapsest kasvaks vastutustundlik, ennast ja teisi väärtustav inimene. Kasvatus ei tähenda alati konkreetseid piire ja teadvustatud keelde, käske,vaid ka igapäevast elu ja lihtsaid olukordi.

Meil ei ole alati piisavalt oskusi, mille abil luua ja hoida vastastikku rahuldustpakkuvaid suhteid, mis aitavad arendada enesedistipliini, teiste vajadustega arvestamist, koostöövõimet ja enesehinnangu tõstmist.

Esimene koolitus oli aprillis lapsevanematele ja õpetajatele. Koolitajaks  perekeskus Sina ja Mina lektor ja perenõustaja Pille Murrik..Oma töökogemustest  tõi lektor huvitavaid näiteid peresuhetest, pani kaasa mõtlema ka lapsevanemad.

Järgmine koolitus oli lasteaiaõpetajatele-teemaks „Meeskonnatöö lasteaias” , mille viis läbi pedagoogikamagister Ervin Laanee Logoserv koolituskeskusest.Rühmatööna saime teada, kuidas toimida aktiivse meeskonnaliikmena, teha paremini koostööd kolleegidega,lahendamaks laste,õpirühma või organisatsiooni probleeme.

Kaks koolitust oli tellitud Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskusest, milles osalesid  lapsevanemad ja kogu  lasteaia personal.

Õppejõud  ja psühholoog Tuuli Vellama rääkis väärtuskasvatusest lasteaias ja kodus.Õppejõud Ilona Sillak, kes on ühtlasi  Tallinnna Naba lasteaia juhataja, jagas kogemusi lapsevanemate kaasamiseks lasteaia igapäevaellu, arenguvestluste läbiviimisest lastevanematega.

Lisaks loengulisele osale  toimus  ideereis Soome Pellava lasteaeda,  vahetati  kogemusi sealsete lasteaiaõpetajate ja lastevanematega ning saadi uusi mõtteid edaspidiseks tööks.

Koolituste tagasiside õpetajatelt ja lastevanematelt   on igati positiivne ja lastevanemate osavõtt oli aktiivne.Saime innustust ja teadmisi edasiste projektide taotlemiseks.

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas