Teated

Määrused, korraldused lingi alt leiate Järva Vallavalitsuse korralduse nr 183 (Lapsevanema osalustasu ajutine peatamine).

Toidupäeva maksumuse muudatus alates 01.01.2019

Toidupäeva maksumuseks lapsevanemale on alates 01.01.2019 

1.50 € sellest 

hommikusöök  - 0,47 €

lõunasöök         - 0,75 €

oode                 - 0,28 €

Alus: koolieelse lasteasutuse seadus § 24 punkt 5 ja Hoolekogu otsus nr 3 04.10.2018.

 

Lugupeetud lapsevanem!

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil:https://www.eliis.ee/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus.

 

INFO

Väljavõte lasteaia kodukorrast:
7. TOITLUSTAMINE, LASTEAIATASU

7. Toidukordadest loobumise (või toidukorra taastamise) avaldus tuleb esitada kirjalikult lasteaia
majandusalajuhatajale enne selle kuu algust, millest muudatust soovitakse. Kuu keskelt või
päevade kaupa pole võimalik toidukorra tasu maha arvestada.

 

Uued kontaktid lasteaias:
 

Direktor Anu Kangur - Koeru.Lasteaed@jarva.ee

Õppjuht Mare Ilves (lapsehoolduspuhkusel) -oppealajuhataja.koerulasteaed@gmail.com

Õppejuht Mariana Kellner - koerulaoppejuht@gmail.com

Majandusjuhataja Anne Kaasik -majandusjuhataja.koerulasteaed@gmail.com

 

 

 

 
 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehe loomine