Teated

Kollektiivpuhkus on lasteaias

3. juuli - 14. juuli 2023

Töökorraldus suveperioodil kahes õppehoones:

Koeru õppehoone on avatud:

1. juuni - 30. juuni

17. juuli - 21. juuli

Taas avatud alates 1. augustist

Vao õppehoone on avatud:

1. juuni - 22. juuni

24. juuli - 4. august

Taas avatud alates 14. augustist

Suveperioodil on rühmad koos või on avatud mõlemas õppehoones üks valverühm

Palume teavitada oma lapse rühma millal lapsed täpselt puhkavad ja kes käivad valverühmas suveperioodil. Valverühma võtame vastu need lapsed, kelle vanemad on sellest kuu aega varem teada andnud.  

Kui laps on suvel lasteaeda käima pandud siis teatamata puudumise eest tuleb maksta toiduraha kõikide päevade eest.

Koeru lasteaiale väljastab arved raamatupidaja Külli Taalkis (Kylli.Taalkis@jarva.ee)

 

Koha kasutamise eest tasumine

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva.

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus nr 9 23.10.2018.

Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2021 on 25 eurot.

Alus: Järva Vallavolikogu määrus 20.12.2018 nr 47

 

Toidupäeva maksumuseks alates 1. septembrist 2022 on  2,10 eurot. 

Hommikusöök  - 0,65 €

Lõunasöök         1,05 €

Oode                 - 0,40 €

Toidukorrast loobumine

Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette vähemalt kaks nädalat enne uue arvestuskuu algust, mil ta toidukordade muutmist soovib.

Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

Lapse puudumisest tuleb lasteaeda teavitada lasteaia kodukorras sätestatud ajal ja viisil. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukordade eest.

Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Avalduse planketti küsige rühmast ja täidetud avaldus andke oma lapse rühma.

 Alus: Järva Vallavalitsuse määrus nr 9 23.10. 2018 https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

ELIIS

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil: https://eliis.eu/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus.

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Esita taotlus elektroonilise keskkonna kaudu. Taotluse esitamine on mugav ja lihtne.

Sisse saab logida ID-kaardi ja Mobiil-id kaudu.

Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. 

Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud).

Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta.

Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning millises etapis on sinu taotlus.

 

Lasteaiakoha taotluse saab teha e-keskkonnas.

https://jarvavald.ee/lasteaiakoha-taotlus

 

 

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehe loomine