Teated

LIIKUMISPEO PLAAT

Kes soovib plaati andke oma rühma õpetajale teada.

Raha plaadi eest ootame 10. detsembriks.

Plaadi hind on 5 eurot.

 

KOOLI LIIKUMISPEO PROOVID

KOOLI VÕIMLAS

12. detsembril kell 09.25 (proov peakatetega)

13. detsembril kell 09.20 (peaproov esinemisriietega)

 

01.01.2019

2019 aastal hakkab kehtima Järva Vallavalitsuse 23.10.2018 määrus nr 9

„Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ -

 https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

 

Toidupäeva maksumuse muudatus alates 01.01.2019

Toidupäeva maksumuseks lapsevanemale on alates 01.01.2019 

1.50 € sellest 

hommikusöök  - 0,47 €

lõunasöök         - 0,75 €

oode                 - 0,28 €

Alus: koolieelse lasteasutuse seadus § 24 punkt 5 ja Hoolekogu otsus nr 3 04.10.2018.

 

Rahulolu tagasiside raport

2018. aasta mais-juunis viis SA Innove kõikides lasteaedades läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema kõik lapsevanemad ja õpetajad (sh abiõpetajad ja õpetaja abid).

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie lasteaiast küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt lasteaia tulemusi (nii õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma riigi keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie lasteaia hinnangud üldisest pildist erinevad.

 

Tagasiside raport asub ELIISi Dokumentides ning kõrvalasuvas menüüs.

 

 

Lugupeetud lapsevanem!

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil:https://www.eliis.ee/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus. Septembrist alates rühmade info selles keskkonnas.

 

Teade!

 

Et loobuda toidukorrast (nt hommikusöök või õhtuoode) juba septembrist, palume tuua vastavad avaldused augustikuu jooksul lasteaeda!

Väljavõte lasteaia kodukorrast:
7. TOITLUSTAMINE, LASTEAIATASU
7. Toidukordadest loobumise (või toidukorra taastamise) avaldus tuleb esitada kirjalikult lasteaia
majandusalajuhatajale enne selle kuu algust, millest muudatust soovitakse. Kuu keskelt või
päevade kaupa pole võimalik toidukorra tasu maha arvestada.

 

Uued kontaktid lasteaias:
 

Direktor Anu Kangur - Koeru.Lasteaed@jarva.ee

Õppealajuhataja Mare Ilves -oppealajuhataja.koerulasteaed@gmail.com

Majandusjuhataja Anne Kaasik -majandusjuhataja.koerulasteaed@gmail.com

 

 

Koeru Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 16 „Koeru valla eelarvest toetuste maksmise kord“, mille alusel maksti toetust lasteaias ja koolis toidu eest tasumiseks, on kehtetuks tunnistatud Järva Vallavolikogu 25.01.2018. a määrusega nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

Riigi Teataja link: https://www.riigiteataja.ee/akt/402022018002

 

Toiduraha soodustuse saamiseks palun pöörduda Koeru teeninduspunkti sotsiaaltöötaja poole.

Rutt.Vihtre@jarva.ee

 

 

SOOV AIDATA?!  


Oleme väga rõõmsad, kui Teil on soov toetada Päikeseratta lasteaeda, et meie mudilaste lasteaia päevad veelgi rõõmsamaks ja sisukamaks muuta. Aitäh!
Annetus laekub meie eelarvesse.
   * Kui annetajal on kindel soov, kuidas ja kuhu annetatud raha kasutada, andke kindlasti teada.
   * Kui annetajal ei ole kindlat soovi, otsustab annetuse kasutamise lasteaia hoolekogu.
 Makse saaja konto:
EE221010702007586006            SEB
Selgitus:              Koeru lasteaed, annetus Vao
                          Koeru lasteaed, annetus Koeru

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine