Teated

LAPSED RÜHMADES ALATES 17.JUUNIIST 2019

Päevalille rühmas on koos alates 17. juunist - Päevalille lapsed, Rukkilille lapsed, Sinilille lapsed.

Pääsusilma rühmas on koos alates 17. juunist - Pääsusilma lapsed, Nurmenuku lapsed, Kullerkupu lapsed.

 

UUTE LASTE VANEMATEGA KOHTUMINE

Ootame sügisel lasteaiaga alustavate laste vanemaid  esmaspäeval, 17.juunil kell 11.00 Koeru Lasteaeda Paide tee 15a.

Lapsevanematele, kelle lapse jaoks on koht lasteaias olemas, saadetakse eelnevalt teade e-postiga 10.juuniks 2019.

 

TÖÖKUULUTUS

Otsime oma meeskonda rühmaõpetajat (1+2 süsteemis)

Koormus: täistööaeg

Tööleasumise aeg: 12. august.2019

CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 28. juuniks 2019 aadressil Paide tee 15 a, Koeru, Järva vald 73001 või e-postiaadressil Koeru.Lasteaed@jarva.ee

Lisainformatsioon telefonil 3854364, 5805 0166 direktor Anu Kangur

 

SUVINE TÖÖKORRALDUS LASTEAIAS

Koeru Lasteaed Päikeseratas Koeru maja on suletud 1. juuli - 2. august 2019.

Koeru Lasteaed Päikeseratas Vao maja on suletud    17. juuni - 12. juuli ja 5. august - 16. august 2019.

Vao lastele on tagatud koht Koeru majas 17. juuni -30. juuni ja 5. august - 16. august 2019.

Vaol on 15. juulist - 2. augustini avatud üks valverühm. Kõikidele lastele, kelle vanemad avaldasid detsembrikuus soovi sellel perioodil lasteaiateenust kasutada, on tagatud lasteaiakoht Vaol.

Alus: Järva Vallavalitsuse korraldus 5. märts 2019 nr 153.

 

Toidupäeva maksumuse muudatus alates 01.01.2019

Toidupäeva maksumuseks lapsevanemale on alates 01.01.2019 

1.50 € sellest 

hommikusöök  - 0,47 €

lõunasöök         - 0,75 €

oode                 - 0,28 €

Alus: koolieelse lasteasutuse seadus § 24 punkt 5 ja Hoolekogu otsus nr 3 04.10.2018.

 

Rahulolu tagasiside raport

2018. aasta mais-juunis viis SA Innove kõikides lasteaedades läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema kõik lapsevanemad ja õpetajad (sh abiõpetajad ja õpetaja abid).

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie lasteaiast küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt lasteaia tulemusi (nii õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma riigi keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie lasteaia hinnangud üldisest pildist erinevad.

 

Tagasiside raport asub ELIISi Dokumentides ning kõrvalasuvas menüüs.

 

 

Lugupeetud lapsevanem!

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil:https://www.eliis.ee/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus. Septembrist alates rühmade info selles keskkonnas.

 

INFO

Väljavõte lasteaia kodukorrast:
7. TOITLUSTAMINE, LASTEAIATASU

7. Toidukordadest loobumise (või toidukorra taastamise) avaldus tuleb esitada kirjalikult lasteaia
majandusalajuhatajale enne selle kuu algust, millest muudatust soovitakse. Kuu keskelt või
päevade kaupa pole võimalik toidukorra tasu maha arvestada.

 

Uued kontaktid lasteaias:
 

Direktor Anu Kangur - Koeru.Lasteaed@jarva.ee

Õppealajuhataja Mare Ilves (lapsehoolduspuhkusel) -oppealajuhataja.koerulasteaed@gmail.com

Majandusjuhataja Anne Kaasik -majandusjuhataja.koerulasteaed@gmail.com

 

 

Koeru Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 16 „Koeru valla eelarvest toetuste maksmise kord“, mille alusel maksti toetust lasteaias ja koolis toidu eest tasumiseks, on kehtetuks tunnistatud Järva Vallavolikogu 25.01.2018. a määrusega nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

Riigi Teataja link: https://www.riigiteataja.ee/akt/402022018002

 

Toiduraha soodustuse saamiseks palun pöörduda Koeru teeninduspunkti sotsiaaltöötaja poole.

Rutt.Vihtre@jarva.ee

 

 

SOOV AIDATA?!  


Oleme väga rõõmsad, kui Teil on soov toetada Päikeseratta lasteaeda, et meie mudilaste lasteaia päevad veelgi rõõmsamaks ja sisukamaks muuta. Aitäh!
Annetus laekub meie eelarvesse.
   * Kui annetajal on kindel soov, kuidas ja kuhu annetatud raha kasutada, andke kindlasti teada.
   * Kui annetajal ei ole kindlat soovi, otsustab annetuse kasutamise lasteaia hoolekogu.
 Makse saaja konto:
EE221010702007586006            SEB
Selgitus:              Koeru lasteaed, annetus Vao
                          Koeru lasteaed, annetus Koeru

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine