Teated

TEADAANNE VANEMATELE SEOSES KOHAMAKSU VABASTUSEGA

Vallavalitsus vabastas lapsevanemad ajutiselt lasteaia osalustasu maksmisest.

 

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega ja sellest tingitud massilise nakatumisega riigis soovitas Vabariigi Valitsuse lapsevanematel hoida võimaluse korral jätkuvalt lapsi kodus ja mitte viia neid lasteaeda. Ka Järva valla kriisikomisjon ja lasteaedade juhid toetasid seda soovitust.

Lähtuvalt sellest otsustas Järva vallavalitsuse 10. märtsil toimunud istungil vabastada ajutiselt Järva valla munitsipaallasteaedade lapsevanemad perioodil 11.03–11.04.2021 lasteaia osalustasu maksmisest, kui nad kogu nimetatud perioodi vältel lasteaiateenust ei kasuta.

 

Palume kindlasti esimesel võimalusel ELIISis teada anda, kui olete otsustanud oma lapse kogu perioodiks (11.03-11.04.2021) koju jätta. 

LASTE ÜLEANDMINE RÜHMADESSE

Lasteaedades toimub laste üleandmine väljaspool siseruume, kui seda ei ole võimalik järgida, siis on lapsevanemal kohustu kanda maski ja riietusruumis ei viibi üle kahe lapsevanema üheaegselt. (Väljavõte Järva Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosoleku protokollist, 10.11.2020 nr 43.)

Hommikul last lasteaeda tuues:

  • Võilillede rühma lapsevanem annab rühma akna taga märku saabumisest ning annab lapse rühmatöötajale üle välisuksel. 
  • Pääsusilmade rühma vanemad helistavad saabumisel rühma telefonil 385 4154 ja annavad lapse rühmatöötajale üle välisuksel. 
  • Erandolukorras võib lapsevanem siseneda riietusruumi kandes maski jälgides seda, et riietusruumis ei viibiks rohkem kui kaks vanemat. 
  • Lapsele järele tulles:  
  • Võilillede ja Pääsusilmade rühma lapsevanem annab oma tulekust rühma märku, et õpetaja saaks lapse riietuma saata või kannab majja sisenedes maski jälgides seda, et riietusruumis ei viibiks rohkem kui kaks vanemat.

TEAVITUS SINILILLEDE, PÄEVALILLEDE JA NURMENUKKUDE RÜHMA VANEMATELE ALATES 16. NOVEMBRIST 2020

Last lasteaeda tuues ja lapsele järele tulles: 

Lapsevanem kannab majja sisenedes maski jälgides seda, et tema lapse riietusruumis ei viibiks rohkem kui kaks vanemat.

 

Valverühma järele tulles: 

Lapsevanem kannab majja sisenedes maski ja jälgib, et riietusruumis ei oleks rohkem kui kaks vanemat.

Vajadusel võib helistada valverühma telefonil 385 4154.

Laste vastuvõtmise korralduste muudatustest anname teada ELIIS-keskkonnas.

 

Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2021 on 25 eurot.

Alus: Järva Vallavolikogu määrus 20.12.2018 nr 47

Toidupäeva maksumus lapsevanemale on 1.50 eurot, sellest

hommikusöök  - 0,47 €

lõunasöök         - 0,75 €

oode                 - 0,28 €

Toidukorrast loobumine

Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette vähemalt kaks nädalat enne uue arvestuskuu algust, mil ta toidukordade muutmist soovib.

Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

Lapse puudumisest tuleb lasteaeda teavitada lasteaia kodukorras sätestatud ajal ja viisil. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukordade eest.

Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Avalduse planketti küsige rühmast ja täidetud avaldus andke oma lapse rühma.

 Alus: Järva Vallavalitsuse määrus nr 9 23.10. 2018 https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

ELIIS

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil:https://www.eliis.ee/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus.

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Esita taotlus elektroonilise keskkonna kaudu. Taotluse esitamine on mugav ja lihtne.

Sisse saab logida ID-kaardi ja Mobiil-id kaudu.

Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. 

Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud).

Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta.

Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning millises etapis on sinu taotlus.

 

Lasteaiakoha taotlus saab esitleda e-keskkonnas.

https://piksel.ee/spoku/jarva/lasteaiakoha_taotlus/ylevaade

 

Taotluse keskkond on leitav Järva valla kodulehelt 

https://jarvavald.kotp.ee/e-taotlused

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodsad kodulehed