Teated

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil 2024. aastal

Koeru lasteaed Päikeseratas lasteaiarühmad on suletud mõlemas õppekohas perioodil 1. juulist kuni 12. juulini 2024;

Koeru õppekoha lasteaiarühmad on täiendavalt suletud perioodil 22. juulist kuni 2. augustini 2024;

Vao õppekoha lasteaiarühmad on täiendavalt suletud perioodidel 25. juunist kuni 21. juulini 2024 ja 5. augustist kuni 16. augustini 2024;

 

Koeru lasteaiale väljastab arveid  raamatupidaja Külli Taalki (Kylli.Taalkis@jarva.ee).

Koha kasutamise eest tasumine

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva.

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus nr 9 23.10.2018.

Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2024 on 41 eurot.

Alus: Järva Vallavolikogu määrus 22.06.2023 nr 14

 

Toidupäeva maksumuseks alates 1. septembrist 2022 on  2,10 eurot. 

Toidukulu päevamaksumuse tasumine

1) Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

(2) Lapse toitlustamise eest maksab vanem kuu tegelike toidupäevade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse lasteaiast puudumisest.

(3) Lapse puudumisest tuleb lasteaeda teavitada lasteaia kodukorras sätestatud ajal ja viisil. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukulu päevamaksumus.

(4) Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu, arvestades seejuures, et vanemaid oleks võimalik toidukulu päevamaksumuse muutusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 

 Alus: Järva Vallavalitsuse määrus vastu võetud 24.10.2023 nr 4

ELIIS

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil: https://eliis.eu/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus.

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Esita taotlus elektroonilise keskkonna kaudu. Taotluse esitamine on mugav ja lihtne.

Sisse saab logida ID-kaardi ja Mobiil-id kaudu.

Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. 

Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud).

Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta.

Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning millises etapis on sinu taotlus.

 

Lasteaiakoha taotluse saab teha e-keskkonnas.

https://jarvavald.ee/lasteaiakoha-taotlus

 

 

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehe loomine