Teated

Tänavune Järvamaa tervisefoorum keskendub vaimse tervise hoidmisele

 

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks.

Vaimselt tervel ja tugeval inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

On väga oluline märgata vaimset tervist ohustavaid tegureid ja tulla võimalikult hästi toime  stressi ja muretsemisega. Seepärast keskendume seekordsel tervisefoorumil just vaimse tervise hoidmisele ning kutsume kõiki kuulama loengut ja osalema praktilistes töötubades.

Järvamaa Tervisefoorum toimub 28. oktoobril algusega kell 11.15 Väätsa mõisas (Väätsa, Kooli tn 1)

11.15 Saabumine, tervituskohv

11.30 Avasõnad, tervitused

11.40 Järvamaa  Tervisetegu  2019 – kandidaatide  tutvustus,  terviseteo väljakuulutamine  ja  auhinna  üleandmine

12.00 Loeng  “Tööstress  ja  läbipõlemine.  Mida  märgata,  kuidas  ennast  ja  teisi hoida?”  Piret Annus-Reinberg, kliiniline psühholoog

13.30 Lõuna

14.00-16.00 Töötoad

  • Vaimse tervise  esmaabioskused – Külli Mäe, Heaolu ja Taastumise Kool
  • Loovvõimalused psühhosotsiaalse  tervise  hoidmisel  ja  tööstressi  ennetamisel, Alice Pehk, muusikateraapia doktor, psühhoterapeut
  • Ärevus ja    Kuidas  sellega  ometi  toime  tulla? Piret Annus, kliiniline psühholoog

16.00 Tervisefoorumi  lõpetamine

Palume osalejatel eelregistreeruda tervisefoorumile ja töötubadesse SIIN

Järvamaa Tervisefoorumi korraldavad Järvamaa tervisenõukogu ja Järvamaa Omavalitsuste Liit, töötoad on ette valmistatud koostöös Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooniga.

Tervisefoorumi plakati leiad SIIT

 

 

 

Toidupäeva maksumuse muudatus alates 01.01.2019

Toidupäeva maksumuseks lapsevanemale on alates 01.01.2019 

1.50 € sellest 

hommikusöök  - 0,47 €

lõunasöök         - 0,75 €

oode                 - 0,28 €

Alus: koolieelse lasteasutuse seadus § 24 punkt 5 ja Hoolekogu otsus nr 3 04.10.2018.

 

Rahulolu tagasiside raport

2018. aasta mais-juunis viis SA Innove kõikides lasteaedades läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema kõik lapsevanemad ja õpetajad (sh abiõpetajad ja õpetaja abid).

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie lasteaiast küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt lasteaia tulemusi (nii õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma riigi keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie lasteaia hinnangud üldisest pildist erinevad.

 

Tagasiside raport asub ELIISi Dokumentides ning kõrvalasuvas menüüs.

 

 

Lugupeetud lapsevanem!

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil:https://www.eliis.ee/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus. Septembrist alates rühmade info selles keskkonnas.

 

INFO

Väljavõte lasteaia kodukorrast:
7. TOITLUSTAMINE, LASTEAIATASU

7. Toidukordadest loobumise (või toidukorra taastamise) avaldus tuleb esitada kirjalikult lasteaia
majandusalajuhatajale enne selle kuu algust, millest muudatust soovitakse. Kuu keskelt või
päevade kaupa pole võimalik toidukorra tasu maha arvestada.

 

Uued kontaktid lasteaias:
 

Direktor Anu Kangur - Koeru.Lasteaed@jarva.ee

Õppealajuhataja Mare Ilves (lapsehoolduspuhkusel) -oppealajuhataja.koerulasteaed@gmail.com

Majandusjuhataja Anne Kaasik -majandusjuhataja.koerulasteaed@gmail.com

 

 

Koeru Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 16 „Koeru valla eelarvest toetuste maksmise kord“, mille alusel maksti toetust lasteaias ja koolis toidu eest tasumiseks, on kehtetuks tunnistatud Järva Vallavolikogu 25.01.2018. a määrusega nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

Riigi Teataja link: https://www.riigiteataja.ee/akt/402022018002

 

Toiduraha soodustuse saamiseks palun pöörduda Koeru teeninduspunkti sotsiaaltöötaja poole.

Rutt.Vihtre@jarva.ee

 

 

SOOV AIDATA?!  


Oleme väga rõõmsad, kui Teil on soov toetada Päikeseratta lasteaeda, et meie mudilaste lasteaia päevad veelgi rõõmsamaks ja sisukamaks muuta. Aitäh!
Annetus laekub meie eelarvesse.
   * Kui annetajal on kindel soov, kuidas ja kuhu annetatud raha kasutada, andke kindlasti teada.
   * Kui annetajal ei ole kindlat soovi, otsustab annetuse kasutamise lasteaia hoolekogu.
 Makse saaja konto:
EE221010702007586006            SEB
Selgitus:              Koeru lasteaed, annetus Vao
                          Koeru lasteaed, annetus Koeru

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    www kujundamine