Teated

Kas otsid mitmekülgset ja loovat tööd?

Meie juures ootavad sind huvitavad väljakutsed, vaheldusrikkad tegevused ja võimalus luua enda väike meeskond.

 

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS KASVAB JA ARENEB

OOTAME OMA MEESKONDA SEOSES LISARÜHMA MOODUSTAMISEGA

 

õpetajat (tähtajaline)

 assistenti (tähtajaline)

 õpetaja abi (tähtajaline)

Õpetaja, see töö on sinu jaoks kui sul on:

 õpetaja tööks vajalik kvalifikatsioon või oled seda omandamas

 soovid ennast kurssi viia tööga liitrühmas

 oled valmis töötama muu emakeelega lastega

 oled valmis juhtima üheõpetajasüsteemis oma meeskonda

Assistent, see töö on sinu jaoks kui sul on:

 vähemalt keskharidus või läbitud lapsehoidja koolitus

 sa soovid aidata kaasa laste arengu toetamisele

 pead oluliseks meeskonnatööd ja enesearengut

 

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS OOTAB OMA MEESKONDA

 õpetaja (3 ametikohta)

 õpetaja abi (1 ametikoht)

Arendame oma töötajaid mentorluse kaudu, usaldame neid ning anname võimaluse ise otsustada ja vastutust võtta. Oleme loonud tingimused enesearenguks ja – teostuseks.

 

KANDIDEERIMISE INFO:

 CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 6.06.2022. e-posti aadressil Koeru.Lasteaed@jarva.ee

 Tööleasumise aeg: augustis 2022

 Lisainfo Anu Kangur, direktor, 5805 0166

 

 

Õpilaste vastuvõtt Koeru Keskkooli 1. klassi toimub

18.04. - 22.06.2022 kell 9.00 - 14.00 kabinetis 202.

Või digitaalselt aadressil marika@koeru.edu.ee

Õpilase kooli vastuvõtmiseks esitada:

1) taotlus (täidetakse kohapeal või digitaalselt);

2) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus) või selle ametlikult kinnitatud koopia;

3) lapsevanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud koopia.

Info telefonil 384 8630 või marika@koeru.edu.ee

Digitaalne taotluse vorm asub aadressil www.koeru.edu.ee (Dokumendid – Vastuvõtt)

Digitaalselt kinnitatud taotluse esitamise korral ei pea lapsevanema isikut tõendavat dokumenti esitama.

 

JÄRVA VALLAVALITSUSE KORRALDUS 16.03.2022 nr 155

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

1. Sulgeda Järva valla lasteaiad suveperioodil kollektiivpuhkuseks järgmiselt:

1.1. Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill 18. juulist kuni 31. juulini 2022;

1.2. Koeru Lasteaia Päikeseratas lasteaiarühmad Koerus ja Vaol 4. juulist kuni 15. juulini 2022;

1.3. Imavere Lasteaed Mõmmi 18. juulist kuni 7. augustini 2022;

1.4. Peetri Kooli lasteaiarühmad 4. juulist kuni 31. juulini 2022;

1.5. Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmad Aravetel 25. juulist kuni 19. augustini 2022;

1.6. Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühm Amblas 27. juunist kuni 22. juulini 2022;

1.7. Albu Põhikooli lasteaiarühmad Ahulas 18. juulist kuni 14. augustini 2022;

1.8. Albu Põhikooli lasteaiarühmad Albus 20. juunist kuni 17. juulini 2022.

 

Koha kasutamise eest tasumine

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva.

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus nr 9 23.10.2018.

 

Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2021 on 25 eurot.

Alus: Järva Vallavolikogu määrus 20.12.2018 nr 47

Toidupäeva maksumus lapsevanemale on 1.50 eurot, sellest

hommikusöök  - 0,47 €

lõunasöök         - 0,75 €

oode                 - 0,28 €

Toidukorrast loobumine

Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette vähemalt kaks nädalat enne uue arvestuskuu algust, mil ta toidukordade muutmist soovib.

Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

Lapse puudumisest tuleb lasteaeda teavitada lasteaia kodukorras sätestatud ajal ja viisil. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukordade eest.

Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Avalduse planketti küsige rühmast ja täidetud avaldus andke oma lapse rühma.

 Alus: Järva Vallavalitsuse määrus nr 9 23.10. 2018 https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

ELIIS

Kes ei ole veel liitunud meie e-lasteaiaga, saab seda julgelt teha aadressil:https://www.eliis.ee/

Tutvu ELIISi võimalustega ning täida ära taotlus.

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Esita taotlus elektroonilise keskkonna kaudu. Taotluse esitamine on mugav ja lihtne.

Sisse saab logida ID-kaardi ja Mobiil-id kaudu.

Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. 

Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud).

Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta.

Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning millises etapis on sinu taotlus.

 

Lasteaiakoha taotlus saab esitleda e-keskkonnas.

https://piksel.ee/spoku/jarva/lasteaiakoha_taotlus/ylevaade

 

Taotluse keskkond on leitav Järva valla kodulehelt 

https://jarvavald.kotp.ee/e-taotlused

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas