Määrused, korraldused

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122018099

 Järva Vallavalitsuse korraldus 15.03.2023: Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil 

»
Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Web disain