Määrused, korraldused

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072023008

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil 2024. aastal. Järva Vallavalitsuse korraldus 27.02.2024 nr 119

 

 

»
Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil_0.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodsad kodulehed