Määrused, korraldused

„Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“

https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

»
Määrus-rühma liigid.pdf
»
Määrus-lasteaia kohatasu tasumine.pdf
»
Määrus - Kohatasu 2017.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Web disain