Määrused, korraldused

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072023008

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine