Määrused, korraldused

„Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“

https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

"Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine"

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122018099

 

 

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodne koduleht