Keskkonna Investeeringute Keskus

"Üldharidussüsteemi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks. Rahastatakse õppekäike, mille sihtkohas õpilased osalevad aktiivõppeprogrammis või kinnistavad keskkonnahoiu põhimõtete ja loodusressursside säästliku kasutamisega seotud teadmisi keskkonnakasutusega seotud ettevõttes."

 

2018-2019

Projekt "Koeru Lasteaed Päikeseratas laste õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019.õppeaastal"

Eesmärk:

Koeru Lasteaia Päikeseratas lapsed õpivad praktiliste tegevuste käigus tundma Eesti elusloodust, säästvat suhtumist ümbritsevasse keskkonda ning mõistma enda rolli jätkusuutlikkus looduskeskkonnas.

* 2-3aastased tunnevad ära meie tuntumaid talviseid aialinde ja oskavad linde talvel õigesti toita.

* 3-5aastased oskavad putukaid paremini hinnata ega pelga neid enam ning teavad,miks on putukad meile ja teistele elusolenditele vajalikud.

* 5-7aastased tutvuvad villa kraasimise, lõnga ketramise ning villaloomade eest hoolitsemisega.

* 3-6aastased teavad ja nimetavad erinevaid taime kasvuetappe ning nendeks vajalikke tingimusi.

Tegevused:

* Õppeprogramm "Talvine linnuelu" lasteaia õuealal (MTÜ Naaskelnokk; Huvitava Bioloogia Kool)

Õppeprogramm "Põnev putukamaailm" lasteaia õuealal (MTÜ Naaskelnokk; Huvitava Bioloogia Kool)

* Õppeprogramm "Seemnest kasvab taim" (OÜ Helcomer)

* Õppeprogramm "Alpakast tooteni" (Wile Farm; OÜ Tonovan)

Eelarve:

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekti toetus 1043,10 eurot

 

2017-2018

Projekt "Koeru lasteaia Päikeseratas lapsed kogevad looduse ja loomise mitmepalgelisust"

Eesmärk:

* 3-4aastased õpivad tundma tavalisemaid talilinde ning seda, kuidas ja millega linde toita.

* 4-5aastased tutvuvad tavalisemate metsloomade ja nende järglastega ning pesa tegemise kommetega.

* 3-7aastased tutvuvad loodusehituse võimalustega läbi kogemusõppe ning rakendavad loovust säästva tarbimise, ökoloogilise tasakaalu ja taaskasutuse valdkondades.

* 3-7aastased tutvuvad villa kraasimise ja lõnga ketramisega ning villaloomade eest hoolitsemisega.

* 5-6aastased tutvuvad putukate eluga eristades selgroogseid selgrootutest ning väärtustavad viimaseid eluslooduse olulise osana.

* 6-7aastased saavad teadmisi järvest ja järveelustikust ning õpivad mõistma muutusi looduses ja inimese mõju loodusele.

Tegevused:

* Õppeprogramm "Talvine linnuelu" lasteaia õuealal (MTÜ Naaskelnokk; Huvitava Bioloogia Kool)

* Õppekäik Puhta Vee Teemaparki, õppeprogramm "Külaskäik putukate maailma ja meemeistrite juurde" (MTÜ Ökokratt).

* Õppekäik RMK Elistvere looduskeskusesse, õppeprogramm "Loomalapsed" (RMK Elistvere looduskeskus).

* Õppekäik Hobukooli Parki, õppeprogramm "Loodusehituse õppepäev" (MTÜ Equilibre)

* Õppekäik Wile Farmi, õppeprogramm "Alpakast tooteni" (Wile Farm)

* Õppekäik Saadjärve looduskooli, õppeprogramm "Järv elukeskkonnana" (Saadjärve Looduskool)

Eelarve:

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekti toetus 1650,52 eurot

 

2016-2017

Projekt "Koeru lasteaia Päikeseratas lapsed tunnevad loomi ja linde meie metsas ja pargis"

Eesmärk:

* Koolieelikud teavad ja nimetavad tuntumaid metsloomi ning õpivad tundma nenede tegevusjälgi looduses.

* ... tutvuvad jahimeeste tegemistega ning tunnevad huvi metsloomade lisasöötmise vastu.

* ... teavad ja nimetaavd tuntumaid linnuliike lasteaia läheduses.

* ... tunnevad ära mõne linnuliigi laulu.

* ... saavad teada lindude käitumisest, kohastumustest, iseärasustest ning rändest.

* ... kirjeldavad lindude pesitsemist ja nende abistamiste võimalusi.

* ... kirjeldavad loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Tegevused:

* Õppekäik Puhta Vee Teemaparki, õppeprogramm "Jahitarga retk metsa" (MTÜ Ökokratt).

* Õppeprogramm "Linnuhommik" Aruküla mõisa pargis (Eesti Ornitoloogiaühing).

Eelarve:

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekti toetus 744 eurot

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodne koduleht