HITSA

"Alus- ja üldharidusasutustel võimalus taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KITide ning 3D printerite KITide soetamiseks."

 

2017

Projekt - Soetada Bee-Bot mesimummud, läbipaistvad alusmatid, temaatilised matid.

Eesmärk:

* Õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamine.

* Lastel areneb koostööoskus, orienteerumine tasapinnal ja ruumis, loovus.

* Erinevate teadmiste kontrollimine.

Eelarve:

Omaosalus                      110,17 eurot
HITSA ProgeTiiger           624,30 eurot

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodne koduleht