Avaldus lasteaeda tulekul

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE JÄRVA VALLAS

Järva valla kodulehel on avalduse vorm, mille täidab lapsevanem, kui soovib kohta oma lapsele Järva valla lasteaias.

Järva valla esilehel vasakul pool on alajaotus - Avalduste ja taotluste vormid - sinna klõpsates tuleb järgmine alajaotus – Haridus ja noorsootöö – seal 2018 all kõik avalduste vormid https://jarvavald.kovtp.ee/avalduste-ja-taotluste-vormid3

Sealt leitav -  Avaldus lasteaia koha taotlemiseks.

See on World-dokumendina ja koheselt täidetav.

 

Lapsevanem saadab selle digiallkirjastatult otse info@jarva.ee meilile.

 

 

Lasteaiast väljaarvamiseks kirjutab lapsevanem vabas vormis avalduse ja saadab info@jarva.ee meilile.

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kvaliteetne kodulehekülg