Avaldus lasteaeda tulekul

Järva valla kodulehel on avalduse vorm, mille täidab lapsevanem, kui soovib kohta oma lapsele Järva valla lasteaias.

Järva valla esilehel vasakul pool on alajaotus - Avalduste ja taotluste vormid - sinna klõpsates tuleb järgmine alajaotus – Haridus ja noorsootöö – seal 2018 all kõik avalduste vormid https://jarvavald.kovtp.ee/avalduste-ja-taotluste-vormid3

Sealt leitav -  Avaldus lasteaia koha taotlemiseks.

See on World-dokumendina ja koheselt täidetav.

 

Lapsevanem saadab selle digiallkirjastatult otse info@jarva.ee meilile.

 

Lasteaiast väljaarvamiseks kirjutab lapsevanem vabas vormis avalduse ja saadab Koeru.Lasteaed@jarva.ee meilile.

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodne koduleht