Arved

E-ARVED

 Toiduraha ja õppevahendite kulu teatis tuleb lapsevanemale e-arvena (kohataotluse avaldusel märgitud e-posti aadressil). Palun teavitada lasteasutuse direktorit kui e-postiaadress muutub.

Küsimuste korral toidukulu ja õppekulu puhul pöörduda majandusalajuhataja Anne Kaasiku või raamatupidaja  Eda Saare poole.

Arve palume tasuda alati selleks ettenähtud kuupäevaks, mis välistab viivitused pankade omavaheliste arveldusaegadega ja segadused võlgadega.

 

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toiduraha on 1,50 eurot päevas.

Lasteaias on 3 söögikorda ning terviseamps.

KOHATASU

Järva Vallavolikogu 20.12.2018  määrus nr 47 „Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122018099
 
Kohatasu:
Kohatasu lasteasutuses on 20 eurot kuus.
 
Kui ühest perest käib Järva valla lasteaedades kaks või enam last, siis on osalustasu määr pere teise lapse eest 50% osalustasust.
 
Pere kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta.
 
Osaajalise koha osalustasu
 

Kui laps kasutab lasteaias osaajalist kohta, on osalustasu 1.50 eurot päevas.

 

Kohatasu makstakse aastaringselt (välja arvatud juhul, kui ei kasutata teenust juulikuus).

Kohatasu makstakse iga kuu arvete alusel.   
          
 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kvaliteetne kodulehekülg