Hoolekogu

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad kord kaheks õppeaastaks hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja(d). Lisaks nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

 

Hoolekogu koosseis 2018/2019. õa

 

Nurmenukkude rühm        Meeli Aedmäe

                                     traksik23@hot.ee

Päevalillede rühm            Silja Flink

                                     flink.silja@gmail.com

Võilillede rühm                Kadi Tamp

                                    kaditamp@gmail.com

Rukkilillede rühm           Sigrid Saar

                                   sigrid.saar.001@mail.ee

Kullerkuppude rühm     Maret Kool

                                    karri20@hot.ee

Pääsusilmade rühm        Gare Karumaa

                                    garek@hot.ee

Sinilillede rühm             Keio Kustavus -  hoolekogu esimees

                                    keio@koeru.edu.ee

Järva valla esindaja      Toomas Tammik

                                 Toomas.Tammik@jarva.ee

                                   

Õpetajate esindaja         Eha Kruusalu

                                   eha.kruusalu@gmail.com

Lasteaia direktor           Anu Kangur

                                   Koeru.Lasteaed@jarva.ee

 

Hoolekogu pädevus

Hoolekogu

* arutab läbi lasteaia arengukava, annab sellele hinnangu lähtudes lapse arenguks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste olemasolust

* annab soovitusi lasteaia eelarve vahendite otsatrbekaks kasutamiseks, aitab täiendavate rahaliste vahendite hankimisel piirkonna ettevõtete osalusvõimalusi arvestades

* otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse

* otsustab lapsevanema avalduse põhjal toitlustustasu vabastamise

* teeb ettepaneku valla volikogule lapse õppevahendite maksumuse kohta

* organiseerib ja osutab lasteaiale abi lasteaia hoone, ruumide ja seadmete hooldamisel

 

Hoolekogu töökord

* Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu juhataja või lasteaia juhataja ettepanekul

* Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija.

»
VÄLJAVÕTE HOOLEKOGU PROTOKOLLIST 2018.10.12 NR 2pdf.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine